Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Break_TitleToBody_Header

Aby umożliwić Ci podniesienie i utrzymanie postawy w zakresie Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SSI), pomagamy Ci przekształcić strategiczne wytyczne Twojej firmy w działania, zdefiniować, wdrożyć i rozwijać podejście do bezpieczeństwa oparte na Twoich ryzykach operacyjnych.

Nasze usługi Zarządzania Cyberbezpieczeństwem

Konsultant ds. cyberbezpieczeństwa przeprowadzający analizę ryzyka

Pomagamy Ci w budowaniu spersonalizowanej drogi, definiowaniu istotnych KPI oraz tworzeniu paneli do ich zarządzania. Dodatkowo wspieramy Cię w wdrażaniu lub doskonaleniu Twojego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), zapewniając jego operacyjną spójność z Twoją Polityką Bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego (ISSP).

Prowadzimy Cię przez proces identyfikowania, mapowania i kontrolowania Twoich ryzyk operacyjnych, opierając się na uznanych wytycznych metodologicznych i normatywnych, takich jak ISO 27005, EBIOS 2010 i EBIOS RM.

Wspieramy Twoją organizację w definiowaniu kompleksowej strategii cyberodporności, w tym wdrażaniu planów ciągłości działania biznesu i planów odzyskiwania po katastrofach (BCP/DRP), dostosowanych do wyzwań Twojego biznesu.

Korzystaj z naszej wiedzy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i inżynierii oprogramowania. Wykorzystując ramy referencyjne dla agilności na dużą skalę, integrujemy solidne i zrównoważone środki bezpieczeństwa w każdej fazie Twojego projektu, nie narażając elastyczności i szybkości, które są kluczowe dla sukcesu Twojego projektu.

Oferujemy naszą wiedzę w zakresie zlożonego otoczenia regulacyjnego wpływającego na Twoje systemy informacyjne, obejmując róznież RODO, Ustawę o Programowaniu Wojska (LPM), Ogólne Regulacje Bezpieczeństwa (RGS), dyrektywę NIS 2 oraz standard PCI-DSS.

Wdrażamy programy świadomości i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, które mają na celu wyposażenie Twoich pracowników w umiejętności niezbędne do działania jako pierwsza linia obrony w imieniu Twojej organizacji.

Oferujemy wsparcie wielowymiarowe dla Głównego Oficera ds. Bezpieczeństwa Informacji (CISO), obejmujące opracowywanie strategii bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo strategiczne i codzienne wsparcie operacyjne.

Serwery sieciowe są częścią infrastruktury IT firmy Alter Solutions, która jest zgodna z NIS 2

Konsultacje dotyczące zgodności z NIS 2

Alter Solutions może dostarczyć wszystkich przydatnych informacji i usług dotyczących Dyrektywy NIS 2, dzięki czemu firmy z różnych sektorów mogą przestrzegać unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto uczynić Zarządzanie SSI swoim priorytetem?

Współpraca konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa z Alter Solutions
Bezpieczeństwo danych

Zachowaj poufność i integralność swoich danych oraz własności intelektualnej, zapewniając autoryzowany i bezpieczny dostęp.

Zgodność
Uprość zgodność swoich systemów informatycznych w złożonych i zmieniających się środowiskach regulacyjnych i normatywnych.
Ciągłość i odporność
Przygotuj się na ryzyka i zagrożenia cybernetyczne. Dzięki silnym strategiom w zakresie backupu, zarządzania kryzysowego i reagowania na incydenty, nie tylko ograniczysz przerwy w funkcjonowaniu systemu, ale także zapewnisz szybkie i efektywne przywrócenie działalności.
Elastyczność i bezpieczeństwo, gotowe do skalowania
Zachowaj równowagę między elastycznością a bezpieczeństwem w swoich projektach, jednocześnie utrzymując niezbędną elastyczność do skalowania z pewnością.
Reputacja i przewaga konkurencyjna
Wzmocnij zaufanie klientów, zapewniając bezpieczeństwo ich danych. Stań się wiarygodnym partnerem i wyróżnij się spośród konkurentów.

Nasi eksperci posiadają certyfikaty

Girl_CTA_4
Potrzebujesz
wsparcia w realizacji projektu?
Skontaktuj się z nami!
Zacznijmy naszą historię
Dołącz do zespołu!