Optymalizacja Biznesu

Break_TitleToBody_Header

Monitorowanie kluczowych wskaźników wyników biznesowych pozwoli Twojej firmie planować z wyprzedzeniem, wprowadzać strategiczne korekty i ulepszenia, osiągać cele oraz być na bieżąco z trendami rynkowymi.

Czym jest Optymalizacja Biznesu?

Optymalizacja Biznesu odnosi się do zestawu metod, procesów i wskaźników, które umożliwiają lepsze zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje firma, uwzględniając również warunki rynkowe i klientów, mając na celu optymalizację wyników handlowych.

Istnieje wiele kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które warto wziąć pod uwagę, określając efektywność działalności handlowej - wśród nich są przychody, rozpoznawalność marki, satysfakcja klientów i zaangażowanie pracowników.

Ten koncept, znany również jako Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM), wymaga ciągłego monitorowania i umiejętności dokonywania dostosowań w miarę potrzeb. Alter Solutions oferuje kilka rozwiązań programowych, które pomogą Twojej firmie śledzić te wszystkie wskaźniki wyników w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja Biznesu z Alter Solutions

Utrzymaj swoją firmę w doskonałej kondycji dzięki usługom, które oferujemy:
Konsultant Business Intelligence przeprowadzający analizę finansową

Zapewnij zgodność z licencją oprogramowania, uzyskaj porady dotyczące ulepszenia produktu i zapewnij właściwe wdrożenie.

Określ dokładnie, co powinno robić Twoje oprogramowanie i jak powinno być zbudowane.

Zautomatyzuj i optymalizuj rozwijanie oprogramowania, jednocześnie zapewniając wysokie standardy jakości.

Zdobądź kompletny zespół deweloperów, projektantów, testerów lub kierowników projektów dostosowanych do pracy nad Twoim oprogramowaniem.

Rozwijaj oprogramowanie aplikacyjne wspierające funkcje biznesowe i żądania użytkowników.

Analizuj i rozwiązuj problemy z oprogramowaniem związane z wydajnością, niezawodnością, bezpieczeństwem, zgodnością i użytecznością.

Monitoruj wydajność oprogramowania, aktualizuj je w miarę potrzeb i rozwiązuj pojawiające się błędy lub awarie.

Powszechne KPI w dziedzinie Optymalizacji Biznesu w IT

Oto niektóre ważne wskaźniki wydajności, które należy uwzględnić przy pomiarze optymalizacji biznesu w dziedzinie IT:

Wskaźniki finansowe
 • Przychód (całkowity dochód)
 • Marża zysku (dochód minus wydatki, co skutkuje uzyskaniem netto zysku)
 • Zwrot z Inwestycji – ROI (ile zysku uzyskuje się po konkretnej inwestycji)
 • Koszt pozyskania klienta (ile trzeba wydać, aby potencjalni klienci stali się rzeczywistymi klientami)

Wskaźniki marketingowe
 • Świadomość marki (zdolność marki do rozpoznawania i przypominania sobie przez konsumentów)
 • Potencjalni klienci (potencjalni klienci, którzy spełniają kryteria, by stać się prawdziwymi i wartościowymi klientami)
 • Ruch na stronie internetowej (objętość odwiedzin na Twojej stronie internetowej pomaga mierzyć obecność Twojego biznesu w sieci)
 • Zwrot z Inwestycji w Kampanie (jak skuteczna jest kampania marketingowa w generowaniu przychodów)

Wskaźniki klientów
 • Satysfakcja klientów (oparta na opinii)
 • Zachowanie klientów (lojalni klienci, którzy korzystają i ufają Twoim usługom przez dłuższy okres czasu)

Wskaźniki zasobów ludzkich
 • Zaangażowanie pracowników (dobrostan, motywacja i zaangażowanie to klucze do sukcesu)
 • Zachowanie pracowników (zdolność do utrzymania pracowników w firmie)

Wskaźniki infrastruktury i bezpieczeństwa
 • Efektywność serwera i sieci (jak dostępność serwera i opóźnienia w sieci wpływają na użytkowników końcowych)
 • Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem (liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym i ich wpływ na firmę)

Znaczenie Optymalizacji Biznesu

Oto główne zalety przyjęcia strategii optymalizacji biznesu:
Kierowniczka projektu podczas rozmowy z klientem
Zwiększona efektywność i rentowność

Śledzenie ważnych KPI daje szansę na redukcję nieefektywności i zbędnych kosztów, a także na poprawę wydajności, co ostatecznie przynosi wyniki finansowe.

Większa przejrzystość

Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy będą mieli klarowną wizję tego, jak firma się rozwija i co mogą wspólnie zrobić, aby ją poprawić. To również przyczynia się do wyższego poziomu motywacji i zaangażowania.

Wyższe poczucie kontroli

Śledzenie odpowiednich wskaźników KPI daje znacznie głębsze zrozumienie wszystkich aspektów działalności firmy, co pomoże oceniać postępy w czasie i wyprzedzać potencjalne problemy.

Automatyzacja i analiza na żywo

Dashboardy i raporty są automatycznie generowane przez oprogramowanie do zarządzania wydajnością biznesową, co pomoże uzyskać rzeczywiste informacje na żywo i podejmować szybsze decyzje dotyczące firmy i trendów na rynku.

Zredukowane ryzyko

Śledzenie stanu zdrowia firmy pozwoli przewidywać i zapobiegać (lub przynajmniej minimalizować) problemy i zagrożenia, które mogą wpłynąć na ogólną wydajność firmy.

 

Nasze modele biznesowe


Outsourcing
Outsourcing IT oznacza zatrudnianie zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia i dostarczenia określonych rozwiązań i funkcji IT, takich jak rozwijanie oprogramowania. Nasze zespoły Outsourcingowe łączą doświadczenie Inżynierów Seniorów z dynamiką i kreatywnością młodych profesjonalistów, co prowadzi do wielodyscyplinarnych i elastycznych partnerstw korzystnych dla klienta.

Nearshore
Nearshore oznacza zatrudnianie partnera IT w sąsiednim kraju. Zespoły Nearshore pracują w tej samej lub bardzo podobnej strefie czasowej co Klient i dzielą wartości kultury pracy.W Alter Solutions szanujemy DNA Nearshore, zapewniając dostosowane metodologie pracy, zarządzanie projektami dostosowanymi do Klienta, żywe projekty i zespoły oraz wspólny język.
Girl_CTA_4
Potrzebujesz
wsparcia w realizacji projektu?
Skontaktuj się z nami!
Zacznijmy naszą historię
Dołącz do zespołu!