Kontrola i audyt

Za pośrednictwem usługi audytu, testów penetracyjnych i usług Red Team oceniamy narażenie systemów informatycznych naszych klientów oraz hardware na cyber ataki.

Aby zapewnić gwarancje i umocnić zaufanie swoich klientów, firma Alter Solutions przeprowadza proces uzyskiwania oznakowań i certyfikacji swoich usług oraz zasobów.

Alter Solutions wykorzystuje w szczególności kwalifikację PASSI we wszystkich zakresach: audyt organizacyjny i fizyczny, audyt architektury, audyt konfiguracji, audyt kodu oraz test włamań.

Kwalifikacja ta zapewnia naszym klientom między innymi wysoki poziom wiedzy naszych audytorów oraz solidny, sprawdzony proces audytu.

Anssi (1)-1

Jaka usługa zapewni najlepszą ocenę bezpieczeństwa Twojej firmy?

Audyt organizacyjny

Nasi audytorzy oceniają zarządzanie bezpieczeństwem Twoich systemów informatycznych w odniesieniu do standardów wewnętrznych Twojej firmy, a także ryzyka operacyjnego.

Audyt architektury

Nasi eksperci oceniają techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa Twoich systemów informatycznych w odniesieniu do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa pod względem dostępności, integralności, poufności i identyfikowalności, biorąc pod uwagę zagrożenia, z którymi będzie musiał radzić sobie dany system.

Audyt konfiguracji

Nasi audytorzy testują wdrożone konfiguracje bezpieczeństwa i porównują je z wewnętrznymi politykami i standardami referencyjnymi.

Audyt kodu

Nasi eksperci przeprowadzają ocenę aplikacji internetowych klientów poprzez przemysłową analizę statyczną, przegląd kodu i podejście dynamiczne.

Testy penetracyjne

Nasi testerzy penetracyjni działają w zakresie uzgodnionym z klientem w taki sposób, jak zrobiłby to haker. Mogą symulować ataki z zewnątrz i/lub wewnątrz sieci lub atakować określone systemy i sprzęt. Wspierają klientów w opracowywaniu scenariuszy i w wyborze procesów (czarna skrzynka, szara skrzynka i biała skrzynka), które najlepiej spełnią wymagania bezpieczeństwa.

RedTeam

Nasi najbardziej doświadczeni pentesterzy  symulują wszystkie sekwencje kompletnego, zaawansowanego ataku na firmę klientów, od zbierania informacji po odzyskiwanie poufnych dokumentów lub dostęp do krytycznych funkcji, w tym poprzez wykorzystywanie luk technicznych lub słabości ludzkich. Ta usługa zapewni Twoim zespołom umiejętność wykrywania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem.

Zakres naszych usług:

IT

 • Infrastruktura: centrum danych, sieci korporacyjne, chmury prywatne i publiczne
 • Systemy: serwery, wirtualizacja, hiperwizja, orkiestracja, konteneryzacja
 • Wyposażenie telekomunikacyjne i VoIP
 • Sieci Wifi
 • Terminale stacjonarne i mobilne (Windows, Linux, Android, iOS, specyficzne)
 • Aplikacje internetowe, natywne i mobilne, hostowane lokalnie lub u dostawców usług chmury

OT

 • Przemysłowe systemy sterowania (ICS)
 • Systemy SCADA
 • Przemysłowe programowalne sterowniki logiczne (API lub PLC)
 • Cyfrowe systemy sterowania poleceniami (SNCC)
 • Oprzyrządowane systemy bezpieczeństwa (SIS)
 • Różne systemy wbudowane

IoT

 • Infrastruktura IT w chmurze, interfejsy internetowe/API
 • Aplikacje mobilne
 • Komunikacja (NFC/RFID, BT/BLE, UMTS/LTE, WIFI...)
 • Systemy aktualizacji
 • Oprogramowanie sprzętowe
 • Interfejsy fizyczne (USB, JTAG, SD...)
 • Wyposażenie

Nos experts sont certifiés auprès
d’organismes de référence

Dlaczego warto wybrać firmę Alter Solutions?

Zaufanie

Aby zapewnić gwarancje i umocnić zaufanie swoich klientów, firma Alter Solutions przeprowadza proces uzyskiwania oznakowań i certyfikacji swoich usług oraz zasobów. Pierwszym elementem tej strategii jest kwalifikacja PASSI RGS.

Specjalistyczna wiedza

Jednym z naszych głównych celów jest rozwijanie i utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy. Oprócz przeznaczania budżetu na monitoring i wprowadzanie innowacji, szkolimy i certyfikujemy naszych konsultantów i audytorów we współpracy z organizacjami referencyjnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Bliskość geograficzna

Działamy w 11 krajach, więc zawsze jesteśmy dostępni, aby pomóc Ci w zarządzaniu projektami i zleceniami w Twoim własnym języku, jeśli jest to potrzebne, dostarczając umiejętności i zasoby wszystkich naszych europejskich zespołów.
4. Hi five
Potrzebujesz
wsparcia w realizacji projektu?
Skontaktuj się z nami!
Zacznijmy naszą historię
Dołącz do zespołu!