Audyt i testy penetracyjne

Break_TitleToBody_Header

Poprzez nasze usługi audytu, testów penetracyjnych oraz Red Team, oceniamy narażenie Twoich systemów informatycznych terycjarnych i przemysłowych, a także urządzeń IoT/wbudowanych na atak cybernetyczny, i wspieramy Cię w podejściu opartym na ciągłym doskonaleniu Twojej pozycji w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Aby zapewnić gwarancje i umocnić zaufanie swoich klientów, firma Alter Solutions przeprowadza proces uzyskiwania oznakowań i certyfikacji swoich usług oraz zasobów.

Alter Solutions wykorzystuje w szczególności kwalifikację PASSI we wszystkich zakresach: audyt organizacyjny i fizyczny, audyt architektury, audyt konfiguracji, audyt kodu oraz test włamań.

Kwalifikacja ta zapewnia naszym klientom między innymi wysoki poziom wiedzy naszych audytorów oraz solidny, sprawdzony proces audytu.

Kwalifikacja PASSI to wiza bezpieczeństwa wydana przez ANSSI (Francuską Narodową Agencję Cyberbezpieczeństwa)

Nos experts sont certifiés auprès
d’organismes de référence

Nasze różnorodne usługi audytu

Szeroki zakres usług, niezależnie od tego, czy szukasz kompleksowej oceny, czy też ukierunkowanej oceny.
Eksperci od pentestingu z Alter Solutions przeprowadzają analizę ryzyka

Nasi audytorzy oceniają zarządzanie bezpieczeństwem Twoich systemów informatycznych w odniesieniu do standardów referencyjnych, Twoich wewnętrznych i branżowych benchmarków oraz ryzyka operacyjnego.

 

Nasi eksperci oceniają środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne Twoich systemów informatycznych w odniesieniu do potrzeb bezpieczeństwa w zakresie dostępności, integralności, poufności i możliwości śledzenia, uwzględniając zagrożenia, którym system w danej chwili będzie musiał stawić czoła.

 

Nasi pentesterzy działają w ramach zakresu określonego z klientem, symulując ataki z różnych punktów dostępu, zarówno z zewnątrz, jak i/lub wewnątrz Twoich sieci lub kierując się konkretnymi systemami i urządzeniami. Pomagają Ci wyborze podejść  w określeniu scenariuszy (testy czarnej skrzynki, testy białej skrzynki, testy czarej skrzynki), które najlepiej spełniają Twoje cele w zakresie bezpieczeństwa.

 

Nasi audytorzy analizują konfiguracje podstawowego sprzętu, który tworzy Twoje systemy informatyczne, porównując je z Twoimi wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa i uznawanymi standardami.

 

Nasi eksperci przeprowadzają kompleksową ocenę Twoich aplikacji internetowych, mobilnych, klientów desktopowych, osadzonych oraz umów inteligentnych. Łączymy zautomatyzowaną analizę statyczną z recenzją kodu dokonaną przez ludzi oraz dynamiczną oceną, aby zidentyfikować podatności i wzmocnić bezpieczeństwo Twoich aplikacji.

 

Nasi najbardziej doświadczeni pentesterzy symulują i sekwencjonują kompleksowy zaawansowany atak na Twoją firmę, od gromadzenia informacji, aż po odzyskanie poufnych dokumentów lub dostęp do kluczowych funkcji, poprzez wykorzystanie podatności technicznych lub ludzkich. Ta usługa stanowi wyzwanie dla Twoich zespołów wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

 

Zakres naszych usług


Technologia informacyjna (TI)
 • Infrastruktura: centra danych, sieci przedsiębiorstwowe, chmury prywatne i publiczne.

 • Systemy: serwery, wirtualizacja, hipervizja, orkiestracja, konteneryzacja.

 • Telekomunikacja i VoIP.

 • Sieci Wi-Fi.

 • Stałe i mobilne terminale (Windows, Linux, Android, iOS, specyficzne).

 • Aplikacje internetowe, natywne i mobilne, hostowane na miejscu lub u dostawców chmur.

 • Aplikacje Web3, blockchain, umowy inteligentne.


Technologia operacyjna (TO)
 • Systemy kontroli przemysłowej (ICS)
 • Systemy SCADA
 • Programowalne sterowniki logiczne (PLC).
 • Rozproszone systemy sterowania (DCS).
 • Systemy bezpieczeństwa instrumentowanego (SIS).
 • Różnorodne systemy osadzone.
 • Karty inteligentne (Java Card...)

Internet Rzeczy (IoT)
 • Infrastruktura chmury IT, interfejsy web/API.
 • Aplikacje mobilne.
 • Komunikacja (NFC/RFID, BT/BLE, UMTS/LTE, WIFI...).
 • Systemy aktualizacji.
 • Firmware.
 • Interfejsy fizyczne (USB, JTAG,
 • SD...).Sprzęte

Główne korzyści z audytów bezpieczeństwa

Dlaczego regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa jest kluczowe dla Twojej firmy?
Ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa pracująca nad planem odporności cybernetycznej dla klienta
Identyfikacja podatności i ograniczanie ryzyka:

Wykrywanie błędów bezpieczeństwa jak najwcześniej i ograniczanie ryzyka w celu zachowania integralności Twoich systemów przed zagrożeniami. Wczesne wykrycie jest niezbędne do wzmocnienia Twojej odporności.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa:

Poprzez aktywne i regularne ocenianie infrastruktury IT Twojej firmy, upraszczasz ochronę danych, systemów i sieci, unikając jednocześnie strat finansowych.

Zachowanie zgodności:

Upewnij się, że spełniasz wymagania zgodności i standardy narzucone przez Twoją branżę dzięki regularnym audytom bezpieczeństwa. W ten sposób unikniesz konsekwencji prawnych i finansowych, które mogą zaszkodzić Twojej firmie.

Zapobieganie ryzyku finansowemu:

Działając w sposób prewencyjny, Twoja firma chroni się przed stratami finansowymi związanymi z poważnymi problemami związanymi z bezpieczeństwem, takimi jak naruszenia danych, ataki ransomware, sankcje prawne, a ostatecznie utrata klientów.

Nasi eksperci są certyfikowani

Girl_CTA_4
Potrzebujesz
wsparcia w realizacji projektu?
Skontaktuj się z nami!
Zacznijmy naszą historię
Dołącz do zespołu!