Czym jest kontrola bezpieczeństwa IT?

Jest to indywidualne sprawdzenie bezpieczeństwa informatycznego w celu zapewnienia, że systemy i dane firmowe są chronione przed zagrożeniami. Może być ono przeprowadzone przez firmę zewnętrzną lub przez wykwalifikowanego pracownika wewnętrznego. Kontrola obejmuje zazwyczaj ocenę obecnych środków bezpieczeństwa, indywidualnego ryzyka oraz plan działania oparty na tych punktach.

 

Kontrola bezpieczeństwa IT może pomóc w zidentyfikowaniu podatności infrastruktury IT i podjęciu działań zapobiegawczych. Może również pomóc w informowaniu pracowników o najnowszych zagrożeniach i uświadomieniu im środków ostrożności. Jeśli firma nie przeprowadziła jeszcze kontroli bezpieczeństwa IT, powinna to zrobić jak najszybciej. 

 

Im szybciej słabe punkty w infrastrukturze IT zostaną zidentyfikowane i wyeliminowane, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że firma padnie ofiarą udanego cyberataku.

 

Dlaczego należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa IT?

Jak już wspomniano, w ostatnim roku drastycznie wzrosła liczba cyberataków i trend ten będzie się utrzymywał. Ponadto, hakerzy stają się coraz bardziej wyrafinowani i profesjonalni w swoich atakach, e-maile phishingowe są zwykle dość przekonujące i niełatwo je odróżnić od autentycznych wiadomości.


Najbardziej narażone na te ataki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom bezpieczeństwa IT jest zazwyczaj niski ze względu na ograniczone zasoby, zatem MŚP są często celem cyberataków. Konsekwencje mogą być katastrofalne: krytyczne dla biznesu dane są szyfrowane i udostępniane ponownie dopiero po zapłaceniu wysokiego okupu; patenty i wynalazki są kradzione i wykorzystywane do celów przestępczych, podstawowe systemy informatyczne produkcji lub logistyki są unieruchamiane na czas nieokreślony. Nierzadko zdarza się, że w wyniku takich cyberataków MŚP znajdują się w sytuacji zagrożenia.

 

Jak działa kontrola bezpieczeństwa IT?

Zazwyczaj, kontrole te przeprowadzane są poprzez tzw. testy penetracyjne, w których odpowiednie systemy informatyczne są surowo badane w ramach symulacji ataku w celu zidentyfikowania ewentualnych wad bezpieczeństwa. Generalnie, każdy test penetracyjny poprzedzony jest wstępną rozmową, w której określany jest konkretny rodzaj testu penetracyjnego (Blackbox, Whitebox, Greybox itp.). Poprzez przeprowadzanie kontrolowanych ataków, testy penetracyjne bardzo skutecznie weryfikują bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieciowych klienta, a także odkrywają luki techniczne i/lub organizacyjne w niezwykle realistyczny sposób.

 

Jednakże, kompleksowe testy penetracyjne są również zazwyczaj drogie i dlatego jedynie niewiele MŚP faktycznie je przeprowadza. Zamiast testów penetracyjnych, wiele firm wybiera darmowe usługi online, które opierają się na kwestionariuszach samooceny lub jedynie na automatycznym sprawdzaniu podatności.

 

Czym różni się nasza IT Security Check dla MŚP od innych kontroli bezpieczeństwa IT

W przeciwieństwie do wielu darmowych usług w internecie, zdecydowanie nie polegamy na automatycznym sprawdzaniu podatności czy samoocenie za pomocą mało przydatnych kwestionariuszy, ale sprawdzamy bezpieczeństwo IT ręcznie, indywidualnie i w bezpośrednim kontakcie z klientem – a wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie! Jest to możliwe dzięki naszemu starannie opracowanemu podejściu i wieloletniemu doświadczeniu.


W zakresie IT Security Check MŚP:

  • Sprawdzamy zewnętrznie dostępne strony i usługi (zewnętrzne testy penetracyjne);
  • Testujemy wewnętrzne systemy informatyczne i sieć pod kątem podatności (wewnętrzne testy penetracyjne);
  • Określamy stan zarządzania bezpieczeństwem IT w bezpośrednim dialogu z menedżerami i kierownictwem IT;
  • Na koniec udostępniamy klientowi raport, który podsumowuje wszystkie wyniki naszych testów i analiz penetracyjnych oraz zawiera dobrze uzasadnione rekomendacje działań, które firma może wykorzystać do natychmiastowego i skutecznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT.

 

Proces IT Security Check dla MŚP

 

  • Bezpłatna, niezobowiązująca sesja doradcza: w rozmowie z naszymi Certyfikowanymi Analitykami Bezpieczeństwa zapisywany jest status quo sytuacji bezpieczeństwa firmy;
  • Oferta na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w stałej cenie: otrzymasz od nas wiążącą ofertę w stałej cenie na realizację IT Security Check dla MŚP w twojej firmie;
  • Przeprowadzanie IT Security Check dla MŚP: nasi Certyfikowani Analitycy Bezpieczeństwa przeprowadzają kontrolę bezpieczeństwa firmy. Odbywa się to całkowicie zdalnie;
  • Dostarczenie i omówienie raportu z wynikami: po przeprowadzeniu IT Security Check sporządzamy szczegółowy raport z wynikami, który dostarczamy klientowi i umawiamy się na spotkanie w celu jego wyjaśnienia;
  • Wdrożenie zalecanych działań: pozostajemy do dyspozycji klienta po zakończeniu kontroli bezpieczeństwa i wspieramy go we wdrażaniu środków.

 

Wniosek

Można powiedzieć, że wszystkie firmy powinny przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, ponieważ w obliczu rosnącej liczby udanych cyberataków pytanie nie brzmi już „czy” padną ofiarą takiego ataku, ale „kiedy”. Udany cyberatak stanowi zagrożenie dla większości MŚP, o ile wcześniej nie zostaną podjęte niezbędne środki bezpieczeństwa.

Chociaż firmy dostrzegły już to zagrożenie i zainwestowały w pewne środki bezpieczeństwa, często brakuje im siły roboczej i know-how, aby ocenić, czy zastosowane dotąd środki zapewniają wystarczający i skuteczny poziom ochrony.


Firmy często korzystają z automatycznych kontroli podatności lub bezsensownych kwestionariuszy samooceny, które są niewystarczające.

 

Dzięki IT Security Check, Alter Solutions oferuje usługę specjalnie dostosowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Łączymy ocenę technicznych środków bezpieczeństwa z analizą zarządzania bezpieczeństwem IT i w ten sposób oferujemy MŚP świadomą perspektywę poziomu ich bezpieczeństwa IT.

Udostępnij ten artykuł