Projekt

5. Seating down with mobile & laptop

Adaptacja bazy danych do wydajności aplikacji

Platforma firmowa zwiększyła liczbę informacji do przetworzenia, a także liczbę użytkowników uzyskujących do nich dostęp równocześnie, czego skutkiem było większe zużycie zasobów technologicznych. W miarę dodawania nowych zasobów do aktywów, konieczne stało się określenie hotspotów aplikacji i baz danych w celu zapewnienia dostępności, wydajności oraz integralności danych. W tym kontekście utrzymanie aplikacji na poziomie kodu było niezbędne dla uzyskania zoptymalizowanego zwrotu z operacji. Jednocześnie użytkownicy mogą teraz w bardziej efektywny sposób obsługiwać informacje zarządzane przez aplikację.

 

Technologies: Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft SharePoint.

Nasza misja

1
Określenie procedur składowanych, które wymagają ochrony przed blokadami i lepszej wydajności
2
Planowanie zadań w celu rozpoczęcia i zakończenia okresowej konserwacji oraz wydajności i stabilności bazy danych
3
Opracowanie propozycji dotyczących zmian wpływu, aby złagodzić nieprawidłowości i udoskonalić bazę danych

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami!

Alter Solutions
Email
Telefon

Alter Solutions Polska
Krucza 50, 00-025 Warszawa

Od poniedziałku do piątku 8:00-18:00

Sobota i niedziela nieczynne