Case Study

Adaptacja bazy danych do wydajności aplikacji

Zespół ekspertów ds. oprogramowania pracujący nad obszerną bazą danych na potrzeby projektu

Klient

591x300_Vortal

Przemysł
  • Konsulting
  • Założona w 2000 roku w Portugalii
  • Lider w dziedzinie elektronicznych zamówień publicznych na świecie, oferujący rozwiązania eSourcing i eProcurement
  • Platforma z ponad 350.000 użytkowników w sektorze publicznym i prywatnym

 

Zastrzeżenie: ze względu na poufność nie możemy ujawnić dalszych informacji na temat tego projektu.

Wyzwanie

Platforma firmowa zwiększyła liczbę informacji do przetworzenia, a także liczbę użytkowników uzyskujących do nich dostęp równocześnie, czego skutkiem było większe zużycie zasobów technologicznych. W miarę dodawania nowych zasobów do aktywów, konieczne stało się określenie hotspotów aplikacji i baz danych w celu zapewnienia dostępności, wydajności oraz integralności danych. W tym kontekście utrzymanie aplikacji na poziomie kodu było niezbędne dla uzyskania zoptymalizowanego zwrotu z operacji. Jednocześnie użytkownicy mogą teraz w bardziej efektywny sposób obsługiwać informacje zarządzane przez aplikację.


Nasza misja

  1. Określenie procedur składowanych, które wymagają ochrony przed blokadami i lepszej wydajności;
  2. Planowanie zadań w celu rozpoczęcia i zakończenia okresowej konserwacji oraz wydajności i stabilności bazy danych;
  3. Opracowanie propozycji dotyczących zmian wpływu, aby złagodzić nieprawidłowości i udoskonalić bazę danych.

Technologies

  • Microsoft SQL Server Management Studio
  • Microsoft SharePoint