Portal Internetowy

7. Working with dog

Projekt

Portal internetowy do tworzenia, przeglądania i aktualizacji danych procesowych klienta.

Sporządzenie list procesów klientów przy użyciu filtrów dotyczących daty, nazwy procesu, etapu procesu, NIPC (numer identyfikacyjny firmy) lub NIF (numer identyfikacji podatkowej).

Tworzenie nowych procesów poprzez numer identyfikacyjny klienta i dodawanie informacji.

Aktualizacja danych procesu klienta na podstawie typu procesu i powiązań z innymi klientami.


Nasza misja

  • Sporządzenie listy procesów
  • Tworzenie procesów
  • Aktualizacja procesów
  • Naprawy błędów (bugów)

Technologie

  • Angular 10