Firmy i start-upy na całym świecie od dawna korzystają z outsourcingu dla swoich potrzeb w zakresie rozwoju oprogramowania ze względu na znaczące korzyści, które oferuje to rozwiązanie. Najczęstszym powodem, dla którego firmy decydują się na outsourcing zamiast zatrudniania programistów wewnętrznych, jest oszczędność czasu i kosztów.

 

Jednak gdy przychodzi do wyboru partnera IT, muszą najpierw zdecydować, gdzie chcą zlecić swoją działalność, co oznacza, że muszą wybrać, jakiego rodzaju outsourcingu potrzebują: offshore, onshore czy nearshore. Jaka jest jednak różnica między każdym z tych terminów?

 

Czym jest onshore outsourcing?

Rozwój oprogramowania onshore polega na zatrudnieniu firmy outsourcingowej, która znajduje się w kraju siedziby firmy. Jest to najbliższa opcja.


Ten rodzaj outsourcingu ma kilka zalet – wybierając partnera IT z kraju, możesz pracować z utalentowanym zespołem, który należy do tej samej strefy czasowej i dzieli ten sam język i kulturę. Ułatwia to również spotkania twarzą w twarz w porównaniu z formatami nearshorowymi lub offshorowymi. Tak więc, jeśli firma ceni te aspekty, może to być idealne rozwiązanie, a my, w ALTER SOLUTIONS, możemy pomóc.


Główną wadą tego formatu jest jego koszt. Dla firm w Europie Zachodniej lub Północnej (takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy), onshore outsourcing może być znacznie droższy niż pozostałe dwa rozwiązania.

 

Czym jest offshore outsourcing?

Kiedy firma decyduje się na rozwój oprogramowania offshore, oznacza to outsourcing usług do firmy, która znajduje się w innej części świata, takiej jak Chiny czy Indie.


To odpowiednie rozwiązanie, jeśli koszt ma dla firmy największe znaczenie. Można również wykorzystać różnicę stref czasowych i skoordynować wewnętrzny zespół programistów i dostawcę usług outsourcingowych, aby projekt działał 24 godziny na dobę – choć będzie to wymagało fachowego planowania i umiejętności komunikacyjnych po obu stronach.


Główne wady tej opcji są oczywiste: różnice stref czasowych zakłócają przepływy komunikacyjne między zespołami. Ponadto różnice kulturowe i bariery językowe mogą również powodować tarcia między stronami.


Większość kwestii poruszonych w tym formacie może być rozwiązana poprzez wybór partnera nearshore dla outsourcingu rozwoju oprogramowania. Jest to rozwiązanie pośrednie. 

 

Czym jest nearshore outsourcing?

Kiedy firma wybiera partnera IT typu nearshore, zatrudnia firmę outsourcingową w kraju położonym w pobliżu. Dla firm z Europy Zachodniej lub Północnej Polska może być idealnym rozwiązaniem.


Zespoły nearshore pracują w tej samej lub bardzo zbliżonej strefie czasowej (w Polsce jest godzinę później niż w większości Europy i Wielkiej Brytanii) i zazwyczaj podzielają wartości kultury pracy. Polacy znajdują się również w europejskiej pierwszej piętnastce pod względem znajomości języka angielskiego, co pomaga pokonać bariery językowe i poprawić komunikację między zespołami. Bliskość geograficzna ułatwia również spotkania twarzą w twarz w porównaniu do offshore.


Pod względem kosztów partnerzy nearshorowi oferują znaczące korzyści w porównaniu z onshorowymi, ze stawkami godzinowymi znacznie niższymi niż ci pierwsi, jednak bez uszczerbku na jakości. Jest to w pewnym sensie to, co najlepsze z obu rozwiązań, prawda?


Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak IT nearshore może pomóc w rozwoju twojej firmy? Skontaktuj się z nami.

Udostępnij ten artykuł