Migracja do chmury to duży krok naprzód w transformacji przedsiębiorstwa. By jej realizacja była uzasadniona, musi poprzedzać ją pogłębiona refleksja. Zanim się zdecydujemy na hosting w chmurze, ważne jest, aby ocenić korzyści, ale także ryzyko takiej zmiany w zarządzaniu aplikacją. Zalety, strategie i rozwiązania, które należy zastosować, a także punkty, na które warto zwrócić uwagę – to wszystko trzeba uwzględnić przy podejmowaniu świadomej decyzji.

  

Niniejszy artykuł dostarczy Twojej firmie istotnych wskazówek, dzięki którym migracja, o ile jest uzasadniona, odbędzie się w najlepszych możliwych warunkach. 

 

Dlaczego warto się zdecydować na migrację do chmury?

 

Dlaczego warto migrować do chmury? To pytanie, które każda firma musi zadać sobie w pierwszej kolejności. Poza licznymi korzyściami, jakie może przynieść takie przejście, rezygnacja z istniejącej infrastruktury na rzecz wsparcia w chmurze powinna być korzystna w zakresie kosztów i utrzymania, ale także w zakresie konkurencyjności. 

 

Redukcja kosztów

Infrastruktura hostingu danych na miejscu wymaga monitorowania, nadzoru nad siecią, wielu interwencji, a także zasilania i wentylacji. Innymi słowy, hosting danych wymaga zasobów ludzkich i optymalnych warunków działania (co może czasem prowadzić do inwestycji w wymianę niektórych kosztownych urządzeń). Jest to znaczny koszt finansowy

Przejście do chmury skutecznie eliminuje wiele z tych wydatków, ponieważ dostawca hostujący dane zajmuje się całą niezbędną infrastrukturą. Od zapewnienia pojedynczej maszyny wirtualnej (VM) do dostarczenia oprogramowania, które utrzymuje działanie Twojej aplikacji – w zależności od usługi, którą subskrybujesz u dostawcy chmury, koszty mogą być znacznie niższe niż te ponoszone w przypadku infrastruktury na miejscu. 

  

Skalowalność 

Jedną z niezaprzeczalnych zalet chmury jest możliwość optymalizacji infrastruktury wykorzystywanej przez aplikację w zależności od Twoich potrzeb. Dlatego więc, jeśli twoja sytuacja tego wymaga (na przykład aplikacja jest wykorzystywana w większym stopniu niż zwykle), możesz w każdej chwili zwiększyć i dostosować jej pojemność pamięci, a także możliwości instancji CPU.

 
Należy jednak pamiętać, że każda rozbudowa zasobów chmury, każda skalowalność chmury, wiąże się z kosztami. Czy jest to uzasadnione z punktu widzenia potrzeb Twojej aplikacji?

 

Zarządzanie infrastrukturą w chmurze

Migracja do chmury nie oznacza rezygnacji z urządzeń fizycznych, na których znajdują się Twoje dane, ani też nie eliminuje kwestii związanych z zaopatrzeniem, z którymi trzeba się czasem zmierzyć. Z drugiej strony to twój dostawca chmury jest teraz za to w pełni odpowiedzialny: ta usługa jest wliczona w cenę, więc możesz skupić swoje wysiłki i zasoby na wartości dodanej swojej firmy. 

 

Zapewnione bezpieczeństwo i redundancja

W większości przypadków dostawca hostingu w chmurze oferuje redundancję dysków twardych używanych do przechowywania danych: są one replikowane na innym nośniku pamięci. Redundancja ta gwarantuje integralność i bezpieczeństwo wszystkich Twoich danych w chmurze. W porównaniu z infrastrukturą on-premise jest to niewątpliwa zaleta chmury.

 

Możesz się nawet zdecydować na bardziej rozbudowaną redundancję dzięki wdrożeniu w wielu chmurach. Stopień ważności Twoich danych zdecyduje o potrzebie poniesienia tego dodatkowego kosztu.

 

Koncentracja na wartości dodanej dla biznesu

Przejście do chmury pozwala firmie skupić się na jej podstawowej działalności. Dzięki zleceniu zarządzania infrastrukturą na zewnątrz i przekazaniu go dostawcy, Twoje zespoły mogą skupić energię i umiejętności na aplikacji, potrzebach i satysfakcji klientów.

 

Większa konkurencyjność

Być może jesteś prekursorem w migracji infrastruktury aplikacyjnej do chmury (w zależności od dziedziny działalności)… Ale to przede wszystkim oszczędność czasu i zyski operacyjne pomogą Ci spozycjonować Twoje produkty na rynek szybciej, niż zrobi to konkurencja.

 
Przejście do chmury może zwiększyć Twoją konkurencyjność i zapewnić trwałość Twojej firmy.

 

Rozwiązania w chmurze dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw

  

Każda firma ma swoje potrzeby, a każda potrzeba ma swoje rozwiązanie w chmurze. Twoim celem jest wybrać takie, które będzie najbardziej odpowiednie dla tej części architektury on-premise, którą chcesz migrować do chmury. 

 

IAAS (Infrastructure as a Service) 

W tej architekturze chmury firma rezygnuje ze swojej dotychczasowej infrastruktury na rzecz tej, która zostanie udostępniona przez dostawcę w centrum danych. Jest to minimalna usługa w chmurze dla firm, które posiadają wszystkie niezbędne urządzenia we własnym zakresie. Mówiąc dokładniej, dostawca tworzy maszyny wirtualne, na których firma sama instaluje swój system operacyjny, integruje swoją aplikację i bazę danych.

 

CAAS (Containers as a Service) 

Rozwiązanie CAAS łączy w sobie opisane powyżej rozwiązanie IAAS z dwoma dodatkowymi komponentami zarządzanymi przez dostawcę chmury: wirtualizacją i systemem operacyjnym. Ten model jest przeznaczony dla firm, które wiedzą, jak działają kontenery, i pracują już z Kubernetes lub Docker. Te narzędzia do orkiestracji kontenerów potrzebują bowiem wsparcia, które może zapewnić rozwiązanie CAAS. W ten sam sposób CAAS umożliwia wykorzystanie architektury mikroserwisów.

 

PAAS (Platform as a Service) 

PAAS zapewnia wszystko, co oferuje CAAS, i dodaje usługę runtime. Firmy i programiści zainteresowani tym modelem mogą zarządzać własną aplikacją, nie martwiąc się o infrastrukturę czy nawet platformę, która zapewnia rozwiązanie PAAS. 

 

FAAS (Function as a Service) 

Rozwiązanie FAAS nie dostarcza całego komponentu, a jedynie środowisko, w którym firma może napisać własną funkcję, aby uruchomić swoją aplikację. Jeśli nie jest wymagana żadna funkcja, nie ma dodatkowych kosztów.


Ten model chmury, zwany również Serverless, jest obecnie bardzo popularny wśród deweloperów i firm. Na przykład AWS Lambda, Microsoft Azure Functions czy Google Cloud Functions to gracze w chmurze oferujący tego typu usługi.

SAAS (Software as a Service) 

Wreszcie SAAS to najbardziej kompleksowy poziom modelu chmury oferowany przez dostawcę w ramach migracji do chmury. Zapewnia zarządzanie wszystkimi komponentami niezależnie od tego, czy jest to infrastruktura, system operacyjny, czy aplikacja.


To kompleksowe rozwiązanie jest szczególnie interesujące w przypadku małych firm, które rozważają zlecenie na zewnątrz całościowego zarządzania swoją aplikacją. Instalacja i ewolucja wymagają zasobów ludzkich, którymi nie wszystkie firmy dysponują.

 
SAAS działa poprzez system licencjonowania: użytkownik uzyskuje dostęp do swojej aplikacji, płacąc (kupując licencję). Aplikacja jest aktualizowana przez dostawcę, który przekazuje firmie dane statystyczne dotyczące wykorzystania produktu. 

  

Ryzyko związane z migracją SI

 

Zatem migracja do chmury ma dla firmy wiele zalet. Jednakże nie jest całkowicie pozbawiona ryzyka. Ważne jest, aby mieć jego świadomość i ocenić je przed migracją i wyborem dostawcy usług hostingowych. 

 

Ocena ryzyka | Nieodpowiednia migracja 

Pierwsze ryzyko, na jakie narażona jest firma, to migracja infrastruktury on-premise do chmury, nawet jeśli przejście to nie jest w 100% dostosowane do jej aplikacji. Aby uniknąć tego ryzyka, niezbędny jest audyt wewnętrzny.


W rzeczywistości nie wszystkie infrastruktury on-premise uzasadniają migrację do chmury. Nie tylko niektóre usługi mogą zawierać błędy, ale mogą również wystąpić opóźnienia mające negatywny wpływ na doświadczenie użytkowników. Ponadto niektóre aplikacje nie są skalowalne w obu kierunkach, co powoduje zwiększenie kosztów infrastruktury.


Wreszcie w rozważaniach dotyczących ryzyka nie należy pomijać czynnika ludzkiego. Radykalna zmiana narzędzi pracy może mieć wpływ na Twoje zespoły, ich przyzwyczajenia i adaptację do tych zmian. Na przykład w niektórych sektorach, takich jak bankowość, wykorzystanie aplikacji tylu Legacy nie jest kompatybilne z chmurą. Zatem aby pomyślnie przeprowadzić migrację, należy zrezygnować ze starego oprogramowania na rzecz nowego, które jest kompatybilne z wybranym rozwiązaniem w chmurze. Wszystkie te zmiany mogą być źle odebrane i niezaakceptowane przez zespoły użytkowników

 

Wybór hosta w chmurze

To ważny etap, ponieważ rodzi pytanie dotyczące bezpieczeństwa i suwerenności Twoich danych. W zależności od rodzaju działalności niektóre wrażliwe dane mogą być bowiem jeszcze bardziej wrażliwe w chmurze publicznej. Zadaj sobie pytanie: jakie treści chcesz udostępnić? Jakie zagrożenia są z tym związane? Jacy odbiorcy będą mieć do nich dostęp?


Oprócz Twojej firmy, Twój obszar geograficzny (lub obszar, na który ukierunkowana jest Twoja firma) może również decydować o wyborze hosta chmury. Obszar geograficzny musi być również zgodny z rozporządzeniem RODO. Pojęcie AZ (Availability zones) nabiera więc znaczenia w tych rozważaniach: musisz dokonać strategicznego wyboru jednego lub więcej AZ-ów chmury zgodnie z Twoimi potrzebami.


Nasza firma doradcza może przeprowadzić dogłębną analizę wybranej przez Ciebie chmury w celu sprawdzenia, czy jej koszty, zgodność z przepisami RODO (w celu uniknięcia przesyłania danych poza Europę) oraz tryb wdrożenia (maszyny wirtualne lub kontenery) są dostosowane do Twoich potrzeb.

  

Uruchomienie produkcji i migracja do chmury: etapy, narzędzia i strategie

Faza audytu

W Alter Solutions wspieramy Cię podczas migracji do chmury. Organizujemy audyty walidacyjne, aby się upewnić, że Twoja firma posiada wszystkie warunki wstępne i że proces został przemyślany wewnętrznie. Do zakończenia tego ważnego etapu niezbędna jest faza testów, wykonania i zbadania zespołów biznesowych.

 

Wybór strategii migracji

Wybór strategii migracji do chmury będzie miał bezpośredni wpływ na powodzenie projektu w ramach Twojej organizacji. Oto poszczególne dostępne etapy migracji: 

  

 • Rehosting: przy tej metodzie firma decyduje się przenieść dane z infrastruktury lokalnej do chmury. Jest ona przeznaczona dla firm, które zdecydowały się na rozwiązanie IAAS, ponieważ dostawca chmury udostępnia jedynie swoją infrastrukturę;

 • Replatformowanie: przed przeniesieniem aplikacji Twoja firma powinna stworzyć środowisko do jej hostowania. Ten krok pozwala na optymalizację i zwiększenie wydajności aplikacji;

 • Refaktoring: to przeniesienie Twojej aplikacji i wszystkich jej funkcji do chmury. Ten etap jest kluczowy, ponieważ pozwala zaobserwować, jak zachowuje się Twoja aplikacja po przeniesieniu. Refaktoring jest stosunkowo czasochłonny, możliwe, że nie wszystko będzie działać od początku: mogą być konieczne rollbacki, aby dojść do stabilnej i pozbawionej błędów sytuacji;

 • Repurchasing: ten etap polega na ostatecznym przełączeniu Twojej aplikacji po jej przeniesieniu. Aby uzyskać do niej dostęp, trzeba teraz przejść przez chmurę;

 • Retire: Twoja aplikacja znajduje się w chmurze. Jest następnie ustawiana w stan czuwania w infrastrukturze lokalnej do momentu jej ewentualnego usunięcia;

 • Retain: ten etap polega na przywróceniu aplikacji do stanu początkowego na istniejącej infrastrukturze (on-premise). Może być stosowany z różnych powodów i opóźnia migrację do chmury.

  

W zależności od strategii migracji możesz się zdecydować na przełączenie wszystkiego (big boom) lub zastosować metodę progresywną. W ten sposób możesz zaobserwować, czy występują błędy i na jakim etapie się pojawiają.


Strangler pattern, Canary release, Blue green to metody migracji, które pozwalają na stopniowe przenoszenie, zapewniając powodzenie wdrożenia aplikacji. 

  

 • Strangler pattern, do stopniowej migracji kilku usług. Jeśli początkowo posiadasz monolityczną aplikację, migracja może być wykonana w tym samym czasie co rozwój mikroserwisów z tego monolitu. Następnie wykonuje się routing, aż aplikacje monolitu będą oferowane przez mikroserwis;
 • Canary release pozwalające przetestować aplikację Strategia ta pozwala na przetestowanie aplikacji przez kilku użytkowników po jej przeniesieniu, podczas gdy pozostali nadal korzystają z aplikacji w infrastrukturze on-premise;
 • Blue green, od poprzedniej wersji do nowej wersji. Aplikacja jest wdrożona w środowisku 2 (wtórnym). Gdy zakończy się jej wdrażanie, można przeprowadzić routing użytkowników w środowisku 1 (głównym).

  

FinOps 

Koszty są dla firmy ważną informacją do monitorowania. Jeśli jednak zasoby wymagane przez nową architekturę przekraczają zasoby starej, może to stanowić zagrożenie. Migracja z infrastruktury on-premise do chmury może w niektórych przypadkach stanowić finansową okazję samą w sobie, ale warto pomyśleć o optymalizacji infrastruktury aplikacji.


FinOps (optymalizacja użycia i kosztów) jest częścią tego procesu i należy do zarządu chmury (organ decyzyjny, który administruje danymi przeniesionymi na nowy hosting i zabezpiecza je), niezbędnej struktury w firmie. Uważnie przygląda się wszystkim przepływom, aby ograniczyć wydatki związane z chmurą – które w ostatnich latach gwałtownie rosną.

 

Jak API Gateway i Service Mesh mogą ułatwić migrację SI?

Organizacja lub wsparcie chmury posiadają narzędzia ułatwiające migrację Twojej infrastruktury. W tym obszarze wyróżniają się dwa narzędzia: API Gateway i Service Mesh.

  

 • API Gateway jest wykorzystywane w wielu dziedzinach i ułatwia komunikację między stronami trzecimi, które chcą korzystać z Twoich interfejsów (API), aby uzyskać dostęp do Twoich usług (tych z Twojej aplikacji). API Gateway koncentruje się na bezpieczeństwie dzięki kontroli dostępu i uwierzytelnianiu przy przesyłaniu danych, w tym przy migracji on-premise do chmury;
 • Service Mesh jest natomiast usługą sieciową, która ułatwia komunikację pomiędzy poszczególnymi mikroserwisami. Zapewnia wspólny substrat dla komponentów do wymiany między środowiskami. Ponadto Service Mesh wymaga sprawdzenia spójności poprzez zweryfikowanie tożsamości i bezpieczeństwa danych.

  

Te dwa komplementarne narzędzia są dostępne na kilku platformach, m.in. Istio w przypadku Service Mesh oraz na AWS w przypadku API Gateway. Ich wykorzystanie znacznie ułatwia migrację do chmury z infrastruktury on-premise.


Istnieje wiele wymagań dotyczących udanej migracji do chmury. Zdecydowanie się na wsparcie firmy doradczej, np. Alter Solutions, to zagwarantowanie Twojej firmie płynnego przeprowadzenia transformacji podczas wszystkich jej strategicznych etapów.

Udostępnij ten artykuł