Projekt

5. Seating down with mobile & laptop

Opracowanie nowych funkcji i ulepszanie istniejących funkcjonalności

Portal firmy SU Eletricidade zapragnął ulepszyć i stworzyć nowe funkcjonalności dla kampanii zachęcającej do przejścia na konta cyfrowe (kampania MUDA), a także rozwijać i doskonalić mikrousługi w zakresie komunikacji z bramkami i usługami zewnętrznymi, takimi jak SICUR i Hermes.

 

Technologies: Laravel Lumen, Google Cloud, Rest, SOAP, MYSQL, Angular 7, SOLID Principles, Design Patterns, Git.

Nasza misja

1
Opracowanie mikrousług w zakresie komunikacji z bramkami SOAP i REST oraz usługami zewnętrznymi
2
Opracowanie punktów końcowych back-end do komunikacji z mikro-usługami z wykorzystaniem warstwy antykorupcyjnej, zasad SOLID oraz interakcji z bazą danych
3
Opracowanie stron front-end w celu wykorzystania punktów końcowych